Home » Finansleksikon » M » Makroøkonomi

Makroøkonomi

Den delen av økonomien som befatter seg med helhetlige aspekter, f.eks. om hele samfunnsøkonomien eller om deler av den.

Fokus på samlestørrelser i økonomien; samlet produksjon, samlede realinvesteringer, samlet konsum, samlet arbeidsledighet, samlet lønnsvekst, det gjennomsnittlige prisnivået osv.