Home » Finansleksikon » L » Luster sparebanks historie

Luster sparebanks historie

Luster sparebanks historie

Luster Sparebank vart skipa i 1848. Hafslo Sparebank, Luster Sparebank og Jostedal Sparebank vart ein bank i 1975.

Dei tre lokale sparebankane var alle samfunnsinstitusjonar med stor nytteverdi i si samtid. Med kommunesamaslåinga først på 1960-talet var det naturleg å tenkja ein kommune, ein bank. Det tok likevel litt tid å finna saman for dei tre bankane. Men sett i ettertid er det ikkje tvil om fornuften i å samla kreftene i ein bank for heile Luster kommune.

Luster Sparebank har hovudkontor i Gaupne og filial på Hafslo.

Hjemmeside – luster-sparebank.no