Home » Finansleksikon » L » Livssyklusfond

Livssyklusfond

Kombinasjonsfond hvor andelen aksjer, og dermed både risiko og forventet langsiktig avkastning, er høy i begynnelsen, og lavere etter hvert. Typisk investeringsstrategi for livselskaper som selger Unit-Linked produkter.