Home » Finansleksikon » L » Livssyklus

Livssyklus

Livsløpet til et menneske, et produkt o.a. Det består av ulike stadier, hvorav de viktigste (for et produkt) er; introduksjon – vekst – modning – metning – tilbakegang.