Home » Finansleksikon » L » Livsgevinst (livrente)

Livsgevinst (livrente)

Spareverdien fra de forsikrede som dør overføres til forsikringstakere som har tilsvarende forsikring og hvor forsikrede lever.