Home » Finansleksikon » L » Livrente uten tilbakebetaling

Livrente uten tilbakebetaling

Dersom forsikrede dør i forsikringstiden opphører avtalen og forsikringens verdi overføres til forsikringstakere som har tilsvarende forsikring og hvor forsikrede lever.