Home » Finansleksikon » L » Livrente med tilbakebetaling

Livrente med tilbakebetaling

Dersom forsikrede dør i forsikringstiden tilbakebetales summen av innbetalte beløp, uten tillegg av avkastning, fratrukket eventuelle utbetalte beløp.

I de tilfeller det ikke er oppnevnt en begunstiget, og forsikringstaker (eier) og forsikret er den samme, utbetales summen av innbetalt beløp til dødsboet.