Home » Finansleksikon » L » Littera

Littera

Benevnelse for de størrelser (1.000 kr., 5.000 kr., el. l.) et verdipapir er utstedt i.