Home » Finansleksikon » L » Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko

Risikoen knyttet til at det kan være vanskelig eller umulig å få solgt et verdipapir. Vil variere både over tid og fra verdipapir til verdipapir.

Kan også tolkes som risikoen for at en finansinstitusjon ikke har tilstrekkelige likvider for å innfri sine forplikelser.