Home » Finansleksikon » L » Likviditetsfellen

Likviditetsfellen

En situasjon der renter er så lav at ytterligere rentenedganger ikke gir realøkonomisk effekter.