Home » Finansleksikon » L » Likviditet i opsjonsmarkedet

Likviditet i opsjonsmarkedet

Et marked er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursen er liten og det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på kursen.