Home » Finansleksikon » L » Likviditet

Likviditet

Benyttes om betalingsevne når man relaterer det til personer og foretak. Kan også benyttes om objekter og henspeiler da på hvor raskt og hvilken pris et objekt kan omgjøres i penger/ realgoder.