Home » Finansleksikon » L » Likvide midler

Likvide midler

Eiendeler som lett kan omdannes til kontante penger, f.eks. bankinnskudd, børsnoterte aksjer og obligasjoner eller kortsiktige tilgodehavender.