Home » Finansleksikon » L » Levealdersjustering

Levealdersjustering

I dag lever vi lengre enn før, og pensjonen må derfor fordeles over flere år. For at pensjonssystemet skal være bærekraftig må yngre generasjoner belage seg på enten å jobbe lengre, eller få mindre pensjon.

Levealdersjustering er enkelt foklart en pensjonsbeegning som tar utgangspunkt i forventet levelader for ditt årskull den dagen du skal gå av med pensjon.

Beregningen for leveladersjustering vil korrigeres i gjennomsnitt hvert femte år, ved hjelp av delingstall.