Home » Finansleksikon » L » Lederforsikring

Lederforsikring

En forsikring tegnet speielt på en leder i en bedrift, som regel andre vilkår/ytelser enn en kollektivavtale.