Home » Finansleksikon » L » Lavkonjuktur

Lavkonjuktur

En situasjon der faktisk BNP er laveren enn normalt BNP, dvs. at vi ligger under trendkurven.

Trendkurve