Home » Finansleksikon » L » Langsiktige investeringer

Langsiktige investeringer

Verdipapirer og lån som representerer langsiktige interesser i andre foretak.