Home » Finansleksikon » L » Lange renter

Lange renter

Renter på verdipapirer med løptid på over ett år.

Lange renter (makro)

Omtales også som langtidsrente (rente for langsiktige lån med løpetid på over ett år).