Home » Finansleksikon » L » Lån med ulik sikkerhet

Lån med ulik sikkerhet

Statslån, kommunale/fylkeskommunale lån og lån garantert av disse kommer høyest på listen når det gjelder sikkerhet. Mange lån fra privat sektor har pantesikrede lån og lån med negativ pant (dvs. at utstederen ikke kan stille pantesikkerhet i eiendelene sin ved opptak av nye lån). Men det er mest vanlig med lån uten særskilt sikkerhet i en evt. misligholdssituasjon.