Home » Finansleksikon » L » Lån med renteregulering

Lån med renteregulering

Rente kan reguleres f.eks årlig, halvårlig eller kvartalsvis etter bestemte kriterier. Det er mest vanlig å knytte renten opp mot det norske interbankmarkedet – NIBOR.