Home » Finansleksikon » L » Lån med innløsningsrett

Lån med innløsningsrett

Lån med innløsninsgrett for utsteder (CALL) gir utsteder rett til å tilbakebetale lånet før forfall til en forhåndsbestemt kurs. Lån med innløsningsrett for obligasjoner (PUT) gir investor rett til å selge obligasjonen tilbake til ustederen før forfall til en forhåndsbestemt kurs.