Home » Finansleksikon » K » Kvantitetsteorien

Kvantitetsteorien

En teori om sammenhengen mellom endring i pengemengde og inflasjon. Forutsetter man at pengenes omløpshastighet og transaksjonsvolumet i økonomien holdes konstant, vil en økning i pengemengden gi en tilsvarende prosentvis økning i prisnivået.

Omsetningsligningen

P = Prisnivå T = Transaksjonsvolum M = Pengemengde V = Pengenes omløpshastighet