Home » Finansleksikon » K » Kvantative lettelser

Kvantative lettelser

Kvantative lettelser beskriver en ekstrem form for monetær politikk, som bruke til å stimulere økonomien når rntenivået er tilnærmet eller lik null. I et normal økonomisk tilstand, vil sentralbanken kunne benytte renten til å stimulere økonomisk vekst. Men når sentralbankrenten nærmer seg null, kan sentralbanken trykke opp penger for å kjøpe opp finansielle gode som stats- og virksomhetsobligasjoner fra finansielle institusjoner (f.eks. banker).

Dette vil igjen kunne skape økt økonomisk vekst gjennom det som betegnes som Fractional-reserve banking.