Home » Finansleksikon » K » Kursverdi

Kursverdi

Verdien som verdipapirene har i omsetningen. Det opereres med selgerkurs, kjøpekurs og omsetningskurs.