Home » Finansleksikon » K » Kursgevinst

Kursgevinst

Differansen mellom salgs- og kjøpskurs for et verdipapir.