Home » Finansleksikon » K » Kurs

Kurs

Verdipapirer: Uttrykk for markedets forventning om hvordan foretaket kan forrente sin kapital. Angis i prosent, og verdipapirets pris (verdi) finnes ved å mulitplisere pålydende verdi med kurs og dividert med 100. Valutaer: Forholdstall mellom fremmed lands og eget lands valuta i eget lands mynt. I Norge oppgis valutakursene for 100 enheter av fremmed lands valuta.