Home » Finansleksikon » K » Kupong

Kupong

Aksjekupong: I kvittert stand er det legi-timasjon ved utbetaling av utbytte (divi-dende).

Obligasjonskupong: Er legitimasjon ved utbetaling av rentene under lånets løpetid. hver obligasjonskupong lyder som regel på 1/2 års rente av obligasjonens pålydende beløp.