Home » Finansleksikon » K » Kumulative preferanseaksjer

Kumulative preferanseaksjer

Se preferanseaksjer. Det utbytte som preferanseaksjer har fortrinnsrett til fremfor ordinære aksjer i et aksjeselskap, kan være kumulativt. Det vil si fortrinnsretten til utbytte kan kumuleres (samles opp) til et senere år. Det skal betales utbytte på preferanseaksjene før selskapets ordinære aksjer kan få utbytte.