Kumulasjon

Kumulasjon betyr oppsamling. Grunnleggende opprinnelsesregler sier at bare produkter som er helt og holdent produsert eller er ”tilstrekkelig bearbeidet” i et land, kan påberope seg å ha opprinnelse i det landet. “Opprinnelse” defineres i den enkelte handelsavtale. I handelsavtaler er det således bare produkter med klar opprinnelse som tilgodeses med preferensiell status. Tilsvarende gjelder for GSP-ordningen. I moderne produksjon er det ganske vanlig at varer fra flere land er involvert i produksjonsprosessen. Bestemmelser om kumulasjon tillater at dersom det i en produksjonsprosess i et preferanseland (GSP-land, Euro-Med-land eller et land med EFTA handelsavtale) anvendes materialer importert fra et annet land innenfor samme preferansesystem, kan den ferdige varen fortsatt ha opprinnelsesstatus fra produksjonslandet.

Referanse: Regjeringen