Home » Finansleksikon » K » KS-andeler

KS-andeler

En andel i et kommandittselskap, hvor en har et begrenset ansvar for forpliktelsene i forhold til komplementaren. Imidlertid kan kommandittistene på nærmere avtalte vilkår bli nødt til å skyte inn mer kapital og påta seg større garantiforpliktelser. Deltakernes forpliktelser er altså av en annen karakter enn det som er tilfelle ved kjøp av aksjer, der forpliktelsen er begrenset til kapitalinnskuddet.