Home » Finansleksikon » K » Kredittvurdering

Kredittvurdering

Kredittvurderingen i Personmarkedet baserer seg på tre hovedprinsipper;

Betalingsvilje/ kredittscore

Scoresystemet angir kundens betalingsvilje ut fra forutbestemte parametere.

Betalingsevne/ likviditet

Kundens inntekt vurderes opp mot den totale lånebelastning. I likviditetsmodellen er det satt minstegrenser for levekostnader.

Tilfredsstillende sikkerhet

Vurdering av sikkerhet og krav til dokumentasjon Beskrivelse og definisjon av tilfredsstillende sikkerhet og krav til dokumentasjon.