Home » Finansleksikon » K » Kredittrating

Kredittrating

Kredittrating er en beskrivelse av kredittverdigheten til en person, en bedrift eller et land.

Kredittanalysebyråer kategorierer kredittverdigheten inn i kategorier fra Aaa til D, hvor Aaa er den beste og D er tilsvarende konkurs eller liten evne til å gjøre opp gjelden på kort eller lang sikt.