Home » Finansleksikon » K » Kredittkort

Kredittkort

Et kort som gjør innehaveren i stand til å kjøpe varer og tjenester mot betaling på et senere tidspunkt.

Rentefri betaling på mellom 15 og 50 dager, hvorpå det kreves i gjennomsnitt 1,35 % rente per måned på utestående kreditt.