Home » Finansleksikon » K » Kreditthusholdning

Kreditthusholdning

Fjerde trinn i økonomisk virksomhets utvikling. Tilvirkningen av økonomiske goder har antatt meget store dimensjoner (masseproduksjon), slik at kreditt i stor utstrekning har avløst penger som oppgjørsmåte. Bokførsel på kontoer, betaling: veksler, sjekker. Penger er fremdles verdimåler.