Home » Finansleksikon » K » Kredittforetak

Kredittforetak

Et selskap eller en institusjon som yter mellomlange eller langsiktige lån og som skaffer midler til veie gjennom utstedelse av ihendehaverobligasjoner.