Home » Finansleksikon » K » Kredittderivater

Kredittderivater

Instrument for overføring av kredittrisiko mellom to parter. De to vanligste typene er Credit Default Swap (CDS) og Total Return Swap.