Home » Finansleksikon » K » KPIXE

KPIXE

Indikator for kjerneinflasjon. Består av en sammensetning av KPI-JAE og trendveksten i energiprisene.

Olsjeplattform

Et problem med KPI-JAE som mål på underliggende inflasjon er at denne indeksen i gjennomsnitt stiger mindre enn KPI fordi KPI-JAE utelater prisene på energivarer. Siden tidlig på 1990-tallet har prisene på energivarene hatt en høyere trendmessig vekst enn KPI. Denne trendmessige veksten ønsker Norges Bank å inkludere i målet på underliggende inflasjon samtidig som de store tilfeldige svingningene utelates. Beregningene av trenden i energiprisene er gjort ved bruk av et såkalt Hodrick-Prescott (HP) filter. I dette filteret bestemmes trenden slik at avviket til den faktiske serien blir så lite som mulig, samtidig som trenden skal være så stabil som mulig. Avveiingen mellom disse to hensynene bestemmes med en parameter som vanligvis betegnes lambda. Norges Bank har valt en lambda på 14400. Det er et relativt høyt tall, men ikke uvanlig på månedsserier. I beregningene av trenden i energiprisene legger Norges Bank også til grunn anslag for utviklingen fremover. Grunnen til det er blant annet at HP-filteret som mange andre trendberegninger, er ustabile mot slutten av en dataserie. Anslagene er basert på terminprisene på NordPool og futuresprisene i oljemarkedet.