Home » Finansleksikon » K » Kovarians

Kovarians

Statistisk mål på samvariasjon mellom to variabler.