Home » Finansleksikon » K » Kostnadsbestemt inflasjon

Kostnadsbestemt inflasjon

Inflasjon som oppstår på tilbudssiden i økonomien for eksempel på grunn av økte råvarepriser, økte lønninger eller produktivitetsnedgang.