Home » Finansleksikon » K » Kortsiktige verdipapirer

Kortsiktige verdipapirer

Verdipapirer som plasseres midlertidig når man har ledige betalingsmidler.