Home » Finansleksikon » K » Korrelasjonskoeffisient

Korrelasjonskoeffisient

Korrelasjonskoeffisienten for to variable viser graden av samvariasjon. Dersom korrelasjonskoeffisienten er lik 1, beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom den er lik 0, beveger de seg helt uavhengig av hverandre.