Home » Finansleksikon » K » Korrekte kurser

Korrekte kurser

I henhold til børsens reglement for kursnotering av verdipapirer må det ikke noteres kurser som står i misforhold til markedsverdien av verdipapirene.