Home » Finansleksikon » K » Konvertibel obligasjon

Konvertibel obligasjon

En obligasjon som på gitte vilkår kan byttes til et antall aksjer i selskapet som har utstedt obligasjonen.

Nærmere forklart. En konvertibel er et rentebærende verdipapir, det vil si et lån til selskapet. Du får rente som avkastning på pengene du låner ut. I stedet for å få tilbake dine utlånte penger når lånet forfaller, har du muligheten til å konvertere lånet til stamaksjer. Konvertibler markeres ofte med forkortelsen «kv».