Home » Finansleksikon » K » Konvertering

Konvertering

Ombytting av ett obligasjonslån med et nytt på andre betingelser enn det opprinnelige lån.