Home » Finansleksikon » K » Kontraktiv pengepolitikk

Kontraktiv pengepolitikk

Tilpasning av pengemengde/ rente som tar sikte på å dempe aktivitetsnivået.