Home » Finansleksikon » K » Kontraktiv finanspolitikk

Kontraktiv finanspolitikk

Tilpasning av offentlige utgifter og/ eller skatter som tar sikte på å dempe aktivitetsnivået.