Home » Finansleksikon » K » Kontrære investorer

Kontrære investorer

Kontrære investorer handler totalt motsatt av hva en vanlig investor ville gjøre. Kontrære invetorer kjøper aksjer og verdipapirer når markedet er på nedatgående, og selger seg ut når markedet er på oppadgående.

Tanken bak en kontrær investor er at så lenge en ikke kan tidfeste hver enkelt topp eller bunn i markedet, vil den beste investeringsfilosofien være å investere i ellers likvide aksjer når markedet selger dem til redusert pris, for så å kvitte seg med dem før prisen når det naturlige taket.