Home » Finansleksikon » K » Kontinuitetsprinsnippet

Kontinuitetsprinsnippet

Eksempel: Før: Du arver en utleiebolig som dine foreldre kjøpte for 2 millioner kroner. Nå er den verdt 3 millioner. Din inngangsverdi ble dermed satt til 3 millioner kroner. Du selger boligen rett etterpå og hele gevinsten på 1 million går rett i din lomme. Men du måtte betale arveavgift, som i dette tilfellet ble 179 600 kroner.

Nå: Etter arven går du inn i dine foreldres skatteposisjon. Hva det betyr? At din inngangsverdi settes til 2 millioner, det samme som dine foreldres. Selger du rett etterpå til 3 millioner, må du betale 25 prosent skatt (2016) av gevinsten på 1 million, det vil si 250 000 kroner! Riktig nok sparer du arveavgift på 179 600, men dette blir jo spist opp av gevinstskatten!

Dette kalles for “kontinuitetsprinsnippet”. Det betyr at du som mottar arv eller en gave, overtar givers inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør. Kontinuitetsprinsippet gjaldt allerede for blant annet aksjer og fond som overføres ved arv og gave, og ble nå utvidet til også å gjelde bolig.

Gevinstskatten er 25 prosent, mens arveavgift varierte fra 0-15 prosent, avhengig av beløp og hvem du mottok arv fra. Det var for eksempel høyere avgift på arv fra besteforeldre enn foreldre. Arveavgiften ble imidlertid beregnet av hele arveverdien, mens skatten kun beregnes av selve gevinsten. Men, som vårt eksempel viste, kan dette i kroner og øre overstige den tidligere arveavgiften.

Referanse: tjenstetorget.no