Home » Finansleksikon » K » Konsumledet vekst

Konsumledet vekst

Lav rente vil føre til at husholdningens disponible inntekt øker, i og med at mindre av inntekten går til å betjene renter på lån som er opptatt. Dette kan igjen føre til at de forbruker mer av konsumvarer (mat, klær, sko, reiser mv.), som vil presse inflasjonen oppover.

I en nedgangskonjuktur vil en gjerne trigge en slik vekst, mens en i en oppgangskonjuktur ønsker å stramme inn på denne veksten. Problemet enhver sentralbank står ovenfor, er når en skal sette inn tiltak for å regulere den konsumledede veksten og hvor store tiltakene skal være.