Home » Finansleksikon » K » Konsumkapital

Konsumkapital

Realkapitalgjenstander som yter konsumtjenester.